Culturele verandering

Culturele verandering omvat het veranderen van gedrag binnen een organisatie. Dit kan natuurlijk verschillende vormen aannemen. Een goed voorbeeld is het concreter maken van bepaalde interactieregels. Veel bedrijven streven ernaar om hun werknemers constructieve feedback te geven. Hun doel is om een positieve cultuur te creëren waarin feedback openlijk kan worden uitgewisseld. Dit doel is echter nogal vaag. Feedback geven kan op verschillende manieren worden benaderd en niet iedereen zal op dezelfde manier feedback geven. Bovendien kunnen individuen feedback geven die niet relevant is voor de huidige kwestie. Daarom is het beter om specifieke doelen te stellen: Welke afspraken kunnen we maken om elkaar te helpen systematischer te werken?

Door de cultuur binnen een team of organisatie te veranderen, stel je werknemers in staat om efficiënter en effectiever aan hun doelen te werken. Hiervoor is het belangrijk om naar de werknemers te luisteren. Waar zien ze ruimte voor verbetering? Het is een uitdaging om van bovenaf te dicteren wat er in de cultuur moet veranderen om de samenwerking te verbeteren. Neem daarom de inbreng van werknemers mee in de cultuurverandering. Om dit beter te begrijpen, is het mogelijk om een blauwdruk van de werknemers te maken. Met behulp van een blauwdruk wordt duidelijk waar medewerkers goed presteren en waar cultuurverandering kan plaatsvinden. Zodra er een duidelijker inzicht is, kunnen managers het voortouw nemen in het bevorderen van culturele verandering. Wanneer leiders hun betrokkenheid tonen bij culturele verandering, motiveert dit werknemers om hetzelfde te doen.

Het uiteindelijke doel van cultuurverandering is het creëren van een betere en positievere werksfeer voor werknemers. Ze begrijpen wat ze moeten doen en hoe ze dit effectief kunnen uitvoeren. Ze zien dat managers naar hun inbreng luisteren en kunnen meedenken over de veranderingen die ze graag zouden zien. Op de lange termijn zul je dus gelukkiger werknemers hebben die efficiënter werken. Ze zullen ook actief zoeken naar manieren om dingen gemakkelijker en productiever te maken voor zichzelf en het team.

IamProgrez BV

Caballerofabriek Unit 70/71
Saturnusstraat 60
2516AH Den Haag NL
info@iamprogrez.com

CoC 88895823
Privacy policy