Wat is het doel van een innovatieteam?

Het doel van een innovatieteam bestaat uit het verbeteren van producten en/ of processen. Het team anticipeert op de veranderende wereld buiten (en binnen) de organisatie en steekt de koppen bij elkaar om een passende en aantrekkelijke oplossing te vinden voor een (toekomstig) probleem. Het team kijkt vanuit verschillende invalshoeken en achtergronden om ervoor te zorgen dat er zo breed mogelijk wordt gekeken en daarmee ook een zo volledig mogelijke oplossing wordt gecreëerd. Daarmee komen we uit op hoe zo’n innovatieteam eruitziet.

 

Hoe ziet een innovatieteam eruit?

Het is ideaal als een innovatieteam bestaat uit zo veel mogelijk verschillende mensen met verschillende invalshoeken. Wanneer het innovatieteam bestaat uit mensen die allemaal uit dezelfde hoek komen, wordt er ook alleen maar vanuit dezelfde hoek naar het probleem gekeken. Veel oplossingen en mogelijkheden worden over het hoofd gezien omdat het team simpelweg niet gewend is om het probleem op een andere manier te zien en op te lossen.

Voor een goede samenstelling kun je bijvoorbeeld kijken naar de achtergronden van mensen. Hierbij gaat het over welke opleiding zij hebben gevolgd of welke praktijkervaring zij hebben opgedaan. Omdat zij andere ervaringen hebben, kunnen zij ook allemaal een ander inzicht bieden. Maar achtergrond alleen maakt niet het verschil. Het is namelijk zo dat ook mensen met een andere achtergrond hetzelfde naar problemen kunnen kijken en ze op dezelfde manier op willen lossen. Wat je écht nodig hebt in de samenstelling van een innovatieteam zijn verschillende ‘rollen’. De verschillende rollen van mensen betekenen dat zij het probleem in de kern vanaf een andere manier aanvliegen.

 

8 rollen om innovatie te bevorderen

Een van de methoden om teamrollen inzichtelijk te maken is met de methode van Belbin. Als we kijken naar haar methode zien we dat alle negen rollen op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan welk probleem het team op dat moment heeft.

  • De bedrijfsman vervult de praktische rol in het team. De bedrijfsman is goed in het omzetten van plannen naar acties.
  • De brononderzoeker is de netwerkende rol in het team. De brononderzoeker brengt expertise van buitenaf mee en kan connecties inzetten om tot een oplossing te komen.
  • De plant is de creatieve rol in het team. De plant denkt vaak ‘out-of-the-box’ en kan met creatieve oplossingen komen die nog niet eerder verkend zijn.
  • De monitor vervult de kritische rol in het team. De monitor gaat niet zomaar akkoord met een plan maar zet vraagtekens bij de te ondernemen stappen om een zo goed mogelijk besluit te nemen.
  • De vormer is de meest gepassioneerde rol in het team. De vormer spoort teamgenoten aan om door te werken en wil graag een goed resultaat neerzetten.
  • De voorzitter heeft de coördinatie-rol in het team. De voorzitter zorgt voor overzicht en een goed verloop van het project, en heeft vaak inzicht in hoe teamleden het beste tot hun recht komen.
  • De zorgdrager heeft de zorgende rol in het team. De zorgdrager zorgt ervoor dat de teamleden zich goed en veilig blijven voelen in het team.
  • De groepswerker heeft de meest groep-verbindende rol in het team. De groepswerker helpt anderen graag en richt zich vooral op het positief houden van de sfeer.
  • De specialist heeft de meest specifieke rol in het team. De specialist heeft vaak veel kennis over een bepaald onderwerp en kan hier veel over delen.

Al deze rollen samen vormen volgens Belbin een goede, productieve teamsamenstelling. Soms is het lastig om te weten hoe welke teamrol jij hebt, of hoe de rollen zijn verdeeld in jouw team. Ben je daar benieuwd naar? Wij bieden een kort assessment aan waar uitkomt welke rol het meest bij jou en jouw teamgenoten past. Doe het nu op ….

Mochten je naar aanleiding van het afnemen van het assessment nog vragen hebben over de teamrollen kan je contact opnemen met ….

IamProgrez BV

Caballerofabriek Unit 70/71
Saturnusstraat 60
2516AH Den Haag NL
info@iamprogrez.com

CoC 88895823
Privacy policy